Logo Storteboom

Samen maken we het beter

Van broedei tot consument kijken we continu met elkaar waar het beter kan. We gaan samen voor een beter leven.

De samenwerking met pluimveehouders

Samenwerken met onze pluimveehouders, dat is waar we bij Storteboom voor gaan. We willen voorop lopen, durven keuzes te maken en dagen andere partijen binnen de keten daarop uit. We gaan voor het gezamenlijke belang op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en uiteraard kwaliteit en voedselveiligheid.

Beter Leven kip

Beter Leven is een keurmerk van de Dierenbescherming. De kippen die volgens het 1 Ster Beter Leven keurmerk worden gehouden groeien langzamer kunnen scharrelen in een overdekte uitloop met afleidingsmateriaal en krijgen graankorrels bijgevoerd. En dat proef je!

Meer over het Beter Leven keurmerk vind je op de site van de dierenbescherming.