Logo Storteboom

Zorg voor
het milieu

Wij dragen zorg. Van energieverbruik, tot afvalverwerking, tot geluidsoverlast en bescherming van bodem en water.

Milieu met een hoofdletter M

Als internationale organisatie dragen wij de verantwoordelijkheid goed om te gaan met onze aarde. Onze ISO 14001 certificering helpt daarbij. Het energieverbruik, het verwerken van afval, het voorkomen van overlast door geur en geluid en de bescherming van bodem en water: wij doen er alles aan om het milieu zo min mogelijk te belasten. In alle schakels van de keten. 

Afval scheiden tot aan de bron

Als organisatie hebben wij veel afval van niet-dierlijke afkomst. Denk hierbij aan verpakkingsmaterialen, plastic, papier en karton. Wij scheiden al ons afval. De reststromen van dierlijke herkomst verwerken wij allemaal tot andere producten. 

Beter een goede buur, dan…

Wij willen een goede buur zijn. Daarom werken we op verschillende manieren aan het beperken van de geur- en geluidshinder rondom de vestigingen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld isolatiemaatregelen en luchtfilters. We doen er alles aan om onze overlast naar de omwonenden te beperken. 

Verminderen van het watergebruik

Een natuurlijke hulpbron die wij veel gebruiken is water. Water is nodig voor een groot deel van onze productieprocessen. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk om bewust om te gaan met het gebruik van deze natuurlijke bron. Om die redenen monitoren wij ons watergebruik en zorgen we ervoor dat we het gebruik reduceren waar mogelijk. Ook besteden we veel aandacht aan de waterzuivering van het afvalwater. In onze slachterijen wordt het water op locatie vóór het lozen verwijderd. Op die manier komen er geen ongewenste stoffen in de natuur terecht.

Meer weten over hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dat lees je hier