Logo Storteboom

Responsible disclosure

Meldpunt Kwetsbaarheden 2 Sisters Storteboom

2 Sisters Storteboom vindt de veiligheid van haar systemen en website erg belangrijk. Wij werken continu aan de veiligheid van onze systemen, beschikbaarheid van de website en bescherming van de gegevens van onze klanten tegen misbruik. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er kwetsbaarheden zijn.

Samenwerken

Bent u deskundig op het gebied van internetbeveiliging en heeft u een mogelijke kwetsbaarheid ontdekt, dan vragen wij uw medewerking. Als u een kwetsbaarheid heeft gevonden horen wij dit graag zodat, we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om klanten, leveranciers en andere stakeholders en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Hoe maakt u een melding?

U kunt uw bevindingen mailen naar security@2sistersstorteboom.com. Na ontvangst van uw melding wordt deze onderzocht. U ontvangt binnen 2 werkdagen een (eerste) reactie van ons. Verder wordt u na het onderzoek geïnformeerd over de verdere afhandeling.

Spelregels

Tijdens uw onderzoek zou u handelingen kunnen verrichten die strafbaar zijn. Als u volgens de spelregels voor het melden van zwakke plekken in onze systemen handelt, dan is er voor 2 Sisters Storteboom geen aanleiding om aangifte te doen of een schadeclaim in te dienen. Let op, het is uiteindelijk de Officier van Justitie die beslist of tot vervolging wordt overgegaan bij een verdenking van het plegen van strafbare feiten.

  • Misbruik het probleem niet door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
  • Breng geen systeemveranderingen aan;
  • Plaats geen backdoor in een informatiesysteem. Ook niet om kwetsbaarheden aan te tonen. Daarmee kan aanvullende schade worden aangericht en worden onnodige veiligheidsrisico’s gelopen;
  • Maak minimaal gebruik van een kwetsbaarheid;
  • Maak geen gebruik van social engineering om toegang te krijgen tot een systeem;
  • Probeer niet vaker dan nodig toegang tot het systeem te verkrijgen;
  • Gebruik geen brute force-technieken (herhaaldelijk proberen van wachtwoorden) om toegang tot de systemen te krijgen;
  • Deel het probleem niet met anderen totdat het is opgelost en wis alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via de kwetsbaarheid direct na het oplossen van de kwetsbaarheid;
  • Beveilig uw eigen systeem zo goed mogelijk.

Uw privacy

Wij zullen u vragen om uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren naar aanleiding van de melding. Wij verstrekken uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij daartoe een wettelijke plicht bestaat.

Beloning

Als dank voor uw hulp kunnen wij een beloning aanbieden voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding. 2 Sisters Storteboom beslist of u als melder hiervoor in aanmerking komt.

Nationaal Cyber Security Center

Deze regeling is gebaseerd op de Leidraad om te komen tot een praktijk van Responsible Disclosure zoals opgesteld door het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Putten, juli 2022